Reglement

HERHALING VAN ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN UIT HET REGLEMENT

  • Wij herinneren u dat iedere speler een korrekte en aangepaste kledij zal dragen om de pleinen te betreden:

             - Tenniskledij

             - Sportschoenen met zool voor gemalen baksteen.

             - Bermudas en fantaisie strandkledij is verboden.

  • Na zijn speeluur zal iedere speler het plein, door middel van het sleepnet,vlak strijken.
  • De toegang tot de club is alleen voorbehouden voor de leden in orde met betaling lidgeld.(speler of niet speler)
  • De toegang tot het kinderspeelplein is voorbehouden aan kinderen onder de10 jaar onder toezicht en verantwoordelijkheid der ouders.
  • Een persoon die uitgenodigd is door een lid zal zijn naam en email melden aan de bar en/of secretariaat en zal de voorziene bijdrage betalen.
  • Ieder plein die niet is bezet 10 minuten na het voorziene uur, mag terug aan andere spelers worden toegekend.

Download hier het document in PDF